maandag 09 mei 2022

Samenvatting participatiebijeenkomst lentefeest 19 april 2022

Op dinsdag 19 april heeft de participatiebijeenkomst van het project de Nieuwe Kethelpoort in Schiedam plaatsgevonden. Nadat de vorige bijeenkomst op 2 december 2020 digitaal georganiseerd moest worden, kon deze avond gelukkig weer fysiek plaatsvinden op het schoolplein van de voormalige LTS aan de Monseigneur Nolenslaan, met als thema lentefeest. Het schoolplein was ingericht met een gezellige bar van de cateraar Fles&Mes die de verschillende thematafels voorzag van heerlijke hapjes en drankjes. En dankzij de live muziek van een jazz trio van het conservatorium zat de sfeer er goed in.

De avond werd ingeleid door een introductie van Floris Gortemaker van Maas Wijkontwikkeling en Bibi Sassen van FSD. Tijdens deze introductie lichtte zij het huidige plan en de verbeteringen naar aanleiding van de vorige participatiesessies toe.

Wat is er veranderd naar aanleiding van de eerste participatiebijeenkomst (12 punten)

 1. Een groene as door de Meesterstraat verbindt Nieuwland met het historisch centrum Schiedam
 2. Er komt een wandelroute langs het water
 3. Buitenruimte wordt ingericht als moestuin, speeltuin, loungetuin een sporttuin
 4. Voor de architectuur van de pakhuizen is de klassieke pakhuisstructuur gekozen
 5. Er komen meer voordeuren aan straatzijde; draagt bij aan sociale veiligheid
 6. Er is een voorkeur voor herenhuizen in plaats van boven- en benedenwoningen
 7. Voor de gevelafwerking van de parkeergarage is gekozen voor blauwe regen
 8. De appartementen worden op verzoek huurwoningen; de grondgebonden woningen worden koop
 9. Omwonenden hebben geen behoefte aan deelmobiliteit – hoge parkeernorm behouden
 10. Huidige bewoners willen parkeerplekken behouden in plaats van uitbreiden van het park
 11. Potentiële huurders: huisarts, fysio, galerij, juicebar en apotheek
 12. Er is een nieuwe eigenaar van de kerk, de Pinstergemeente

Na deze enthousiaste toelichting zijn de participanten opgedeeld in kleinere groepen en gingen zij langs bij de vier interactieve thematafels. De vier thema’s op deze avond waren: Landschap, Architectuur, Verkeer en Bereikbaarheid, de zogenaamde Blurring zone. Eventueel konden participanten voor een vijfde tafel kiezen: Proces en Planning.

Bij elke tafel stonden verschillende deskundigen op dat gebied. Vanuit de planning en het proces de Gemeente Schiedam, Architectuur vanuit Groosman, Landschapsarchitectuur vanuit Bosch Slabbers, Aannemer vanuit Waal en Makelaardij vanuit TW3, DWE Nieuwbouw en Schieland Borsboom en natuurlijk de projectontwikkelaars Maas Wijkontwikkeling en FSD.

Landschap

Onze landschapsarchitect Wijnand Bouw lichte het plan toe met het behulp van de zogenaamde plankaart, waarbij hij het concept van de totale landschap architectuur aan bod kwam. Na deze toelichting kwamen er verschillende interactieve vraagstukken aan bod, waarover de participanten hun voorkeur mochten aangeven. Het eerste vraagstuk was of er extra woningen of extra openbare ruimte gecreëerd mocht worden bij de Schermerhornlaan. Er is met grote meerderheid gekozen voor extra openbare ruimte. Het tweede vraagstuk betrof de gezamenlijk tuin van de woningen aan de Meesterstraat, waarin de meerderheid koos voor eigen tuintjes in plaats van een gezamenlijk tuin.

Architectuur

De thematafel architectuur was ruim vertegenwoordigd door de architecte Sophie Wijting en de drie makelaars, Marco Jongeleen, Ramon Meijer en Marco Kreukniet. De participanten werden door middel van een presentatie meegenomen in het plan, met onder andere de architectuur van alle woningen inclusief de stenen en plattegronden. Er was een grote interesse in Blok A, mede door de prachtige architectuur stijl van het gebouw. En er werd door meerdere verzocht om meer plekken voor jongeren en ouderen te creëren in het openbaar gebied, door middel van een sociale meeting spots en sport toestellen. Ook werd de bezonningsstudie live laten zien door middel van bewegende beelden in de verschillende seizoenen. Sophie Wijting ging aan de slag met een interactief vraagstuk, waarbij er gevraagd werd om de namen van de pakhuizen (appartementengebouwen) te bedenken. Er zijn ontzettend veel leuke opties genoemd en de winnende namen onthullen wij natuurlijk binnenkort!

Blurringzone

Bij de thematafel Blurringzone kon je je zintuigen prikkelen onder begeleiding van Bibi Sassen van FSD. Er werden heerlijke sapjes gemaakt en er werd live muziek gespeel door een Jazz trio van het conservatorium. De participanten konden aan de hand van een interactief vraagstuk inbrengen waar hij of zij behoefte aan hebben in de buurt of als toekomstige bewoner. In Blok A en Blok B ( de appartementengebouwen ) wil de projectontwikkelaar een gezonde plint ( begane grond ) realiseren, met een huisarts, fysio en apotheek. Om deze ruimtes volledig te maken is er door de participanten gekozen voor de volgende aanvullende functionaliteiten:

 • Koffiebar
 • ‘Sociëteit’ waar je buren kan ontmoeten, gezamenlijk eten, koffie drinken
 • Maandelijks Jazz middag (brugconcertjes)
 • Bierbar
 • Gezonde lunchroom
 • Combinatie van sport en fysio

Verkeer en bereikbaarheid

De thematafel verkeer en bereikbaarheid werd vertegenwoordigd door Floris Gortemaker en Myrna Govers van Maaswijk Ontwikkeling. Zij gingen beide aan de slag met interactieve vraagstukken samen met de participanten en daar zijn de volgende conclusies uitgekomen:

 • Ontsluiten via de Meesterstraat of Parkweg liep gelijk op (50-50)
 • De participanten kozen massaal voor de optie betaald parkeren tegen kostprijs en vanaf de tweede parkeervergunning mogen de kosten hoger zijn.
 • Er was veel vraag naar meer elektrische laadpalen in de buurt.
 • Minder mindervalidenplekken nodig - liever meer parkeren voor deur.

Proces en Planning

Bij de thematafel proces en planning stonden Pamela van der Pol vanuit de gemeente Schiedam en Martijn Schermer vanuit Waal. Iedereen werd hier geïnformeerd over de planning en het bouwproces van het plan. Vanuit de participanten was er veel interesse naar de planning die wij hieronder graag met jullie delen.

Stap 1 INDIENING BESTEMMINGSPLAN MEI 2022

Stap 2 INDIENING OMGEVINGSVERGUNNING SEPTEMBER 2022

Stap 3 START VERKOOP SEPTEMBER 2022

Stap 4 START SLOOP / SANERING DECEMBER 2022

Stap 5 START BOUW APRIL 2023

Stap 6 OPLEVERING DECEMBER 2024

Veel van de participanten gaven aan dat zij ook behoefte hebben aan een bouwdoek dat goed weergeeft wat er komen gaat.

Wij kijken terug op een mooi lentefeest en wij willen iedereen ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid en hun op of aanmerkingen. Het team van de Nieuwe Kethelpoort zal deze conclusies meenemen en hard aan de slag gaan met de optimalisaties van deze mooie ontwikkeling.

Terug naar overzicht