dinsdag 05 juli 2022

Werkzaamheden verblijfsplaatsen vleermuizen

Er gaat in de omgeving van de Nieuwe Kethelpoort de komende jaren het een en het ander veranderen. Het voormalige schoolgebouw aan de Monseigneur Nolenslaan 99b wordt gesloopt. Over de sloop van het schoolgebouw en de planning ontvangt u op een later moment meer informatie.    

Op woensdag 6 juli starten de eerste werkzaamheden aan de Monseigneur Nolenslaan 99b. Het voormalig schoolgebouw bevat verschillende verblijfsplaatsen voor vleermuizen.

Om de vleermuizen niet te storen tijdens het slopen van het gebouw zijn er alternatieve verblijfsplaatsen geplaatst en kunnen we de vleermuizen omleiden. Het bestaande object zal ongeschikt worden gemaakt voor de vleermuizen zonder deze verder te verstoren. Zo behouden we de flora en fauna in de omgeving en kan te zijner tijd het gebouw veilig worden afgebroken. De werkzaamheden duren twee tot drie werkdagen.

Terug naar overzicht