vrijdag 15 juli 2022

Hele fijne zomervakantie!

De zomer is in aantocht en we hebben goed nieuws! Op 12 juli is het concept-ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Schiedam ingediend. Het voorlopig ontwerp is hierin opgenomen. Het ontwerp biedt ruimte aan 213 woningen, in een brede samenstelling van stadsappartementen tot eengezinswoningen. Aan de openbare ruimte besteden we veel aandacht. De drie openbaar toegankelijke tuinen – waaronder een sport- en loungetuin - en de autovrije Meesterstraat maken het geheel tot een groene, levendige plek waar het prettig wonen en leven is én die van waarde is voor de aanliggende wijk en stad.

Noem het beestje bij zijn naam

IJzer & Stoom
De Twee moderne pakhuizen markeren de verbinding tussen het historische centrum en de Monseigneur Nolenslaan. De pakhuizen hebben wij door middel van de participatiebijeenkomst de prachtige namen IJzer & stoom genoemd en zijn te herkennen als separate gebouwen, als familie van elkaar met eigen vormtaal. Met hun symmetrische voorname gevel staan ze prominent aan het water. De twee gebouwen zijn acht lagen hoog met een hoge plint. De plint vormt een belangrijk onderdeel in de overgang van de openbare ruimte naar een diversiteit van functies daarbinnen. Vanuit de balkons hebben alle woningen zicht op zowel Nieuwland als het historisch centrum van Schiedam.

De Kethel
Dit stedelijke blok is tweeledig opgebouwd: met een representatieve zijde aan de singel en met de 
parkeerhub aan de groene loper. Dit blok bestaat uit woningen (5 lagen) en een mobiliteit hub (4 lagen zonder dak). De mobiliteitshub, de gebouwde parkeervoorziening, is aan de noordzijde van het 
bouwblok gesitueerd. De entree van de hub bevindt zich aan de Schermerhornlaan. 

De Heren van Schiedam
Tussen de route Monseigneur Nolenslaan-centrum en de Schermerhornlaan worden grondgebonden 
woningen gesitueerd. Deze herenhuizen zorgen voor binding tussen bestaande en nieuwe bebouwing. De herenhuizen aan de groene Meesterstraat zorgen voor een vriendelijke woonwand met veel voordeuren aan de straat.

Vervolgstappen in de vakantie 

De projectontwikkelaarscombinatie FSD & Maas Wijkontwikkeling gaan nu aan de slag met het definitieve ontwerp van de Nieuwe Kethelpoort. De volgende stap is het indienen van de omgevingsvergunning. Naar verwachting gebeurt dit in het vierde kwartaal van 2022. Eind 2022 gaan “De Heren van Schiedam” in verkoop. Dit zijn 14 koopwoningen van ca. 80 m2 met een Schiedamse stoep, omgeven door groen. Geïnteresseerd? Schrijf je dan in op onze website via de knop ‘aanmelden’.


Planning

Afronding fase definitief ontwerp november 2022
Indiening omgevingsvergunning december 2022
Start verkoop december 2022
Start sloop/sanering Q1 2023
Start bouw Q2 2023
Oplevering Q3 2025

Terug naar overzicht