vrijdag 03 februari 2023

Samenvatting communicatiebijeenkomst 17 januari 2023

Op dinsdag 17 januari hebben we in Wijkhuis Dreesplein met een groot aantal omwonenden en geïnteresseerden gesproken over het project de Nieuwe Kethelpoort in Schiedam. Onder het genot van heerlijke erwtensoep zijn de hoofdpunten van het plan bij verschillende thematafels toegelicht en besproken. De communicatiebijeenkomst volgde op de participatieavonden van 19 april 2022 en 2 december 2020. Mede dankzij de live muziek van een jazz trio van het conservatorium zat de sfeer er goed in.

Er zijn in totaal 160 aanmeldingen ontvangen, die zijn verdeeld over twee sessies. Ontwikkelaars Floris Gortemaker en Myrna Govers van Maas Wijkontwikkeling verwelkomden iedereen. Aan de hand van een aantal impressies lichtten Floris en Myrna de wijzigingen toe, die naar aanleiding van de vorige participatieavonden zijn doorgevoerd. Ook presenteerden zij het definitieve plan.

 

Veranderingen naar aanleiding van de participatiebijeenkomsten (11 punten)

 1. Gekozen namen naar aanleiding van participatie
  1. Blok A: IJzer
  2. Blok B: Stoom
  3. Blok C: De Kethel
  4. Blok D/E: De Heren van Schiedam
 2. IJzer en Stoom zijn één verdieping lager geworden.
 3. De Kethel staat 2,5 meter verder van de erfgrens van de naastgelegen flat aan de Parkweg.
 4. Balkons en voordeuren van de begane grond van De Kethel zijn verplaatst van de zijkant naar de zuidzijde.
 5. De mobiliteitshub is verlaagd en natuurinclusief vormgegeven.
 6. De fietsenstalling is verplaatst naar de achterkant van De Heren van Schiedam en deels op de begane grond in Stoom.
 7. De mobiliteitshub wordt ontsloten via de Schermerhornlaan in plaats van de Parkweg.
 8. Er is een wandelroute langs het water naar de Parkweg gecreëerd.
 9. Meer openbaar gebied, minder woningen aan de Schermerhornlaan en geen woningen aan de achterzijde van de kerk.
 10. Geen openbare, maar privé-achtertuinen aan de achterzijde van De Heren van Schiedam.
 11. De sociale veiligheid is verbeterd door:
  1. Een commerciële ruimte op de begane grond van IJzer aan de wandelroute van de metro naar de Mgr. Nolenslaan.
  2. Woningen toegevoegd op de begane grond van IJzer en Stoom.

Na de introductie gingen de belangstellenden in kleinere groepen langs bij drie interactieve thematafels. De eerste thematafel was Bereikbaarheid en Landschap. Landschapsarchitect Wijnand Bouw van BoschSlabbers gaf hier toelichting op de groene inrichting van het plangebied en de bereikbaarheid. Bij de tweede thematafel, Plan en Woningen, lichtten architect Mark Siebers van Groosman Architecten en Floris Gortemaker het plan, de woningen en de architectuur toe. Bij de derde thematafel, Proces, Planning en Bouwlogistiek, spraken Martijn Schermer van aannemer Waal en Myrna Govers over de planning, het proces en de bouwlogistiek.

Tijdens de eerste sessie heeft de naastgelegen VvE Flat Parkweg 216-290 een flyer uitgedeeld onder de deelnemers. Daarin wordt verwezen naar een alternatief plan. dNK kent het alternatieve plan en heeft hier richting de VvE Parkweg op gereageerd.

 

Bereikbaarheid en Landschap

Landschapsarchitect Wijnand lichtte het plan toe met behulp van de plankaart. De kaart liet zien dat met dNK zowel woningen als een groene omgeving wordt gerealiseerd. Een omgeving die Nieuwland verbindt met de binnenstad.

In eerdere participatiebijeenkomsten bleek dat er behoefte is aan meer groen in de openbare ruimte. Wijnand heeft aan hand van de plankaart laten zien hoe collectieve, openbare en privé-tuinen het plangebied vergroenen. Ook gaf hij de hoofdwandelroute langs het water weer met diverse doorsneden, om zo een beeld te creëren van de toekomstige wandelroute. De parkeergarage wordt ontsloten via de Schermerhornlaan. Deze wordt afgewerkt in hout en groen, inclusief een in groen begroeide pergola op de bovenste verdieping.

Na de toelichting was er nog voldoende tijd om de vragen van de belangstellenden te bespreken. De omwonenden waren vooral benieuwd naar het invoeren van betaald parkeren. Via Gemeente Schiedam hebben we vernomen dat dit mogelijk op termijn zal worden toegepast. dNK houdt rekening met de parkeerbalans in de wijk.

 

Plan en Woningen

Bij de thematafel Plan en Woningen werden de deelnemers meegenomen in het plan. Dat gebeurde door middel van een presentatie over onder andere de architectuur van alle woningen, inclusief de stenen en plattegronden. De verdeling in het plan is als volgt:

 • IJzer: 77 appartementen en deels commerciële ruimten op de begane grond
 • Stoom: 79 appartementen en deels een fietsenstalling op de begane grond
 • De Kethel: 20 appartementen en een mobiliteitshub
 • De Heren van Schiedam: 14 stadswoningen

Op de panelen (zie onderaan deze pagina) zijn enkele woningtypen per blok uitgetekend. Er waren veel vragen over de exacte verdeling van de koop-/huurwoningen en wanneer de koopwoningen in de verkoop gaan. De stadswoningen, De Heren van Schiedam, worden koopwoningen. De appartementen van IJzer en Stoom worden vrijesectorhuurwoningen. Voor de 20 appartementen van De Kethel hebben we een poll uitgezet om erachter te komen waar de meeste vraag naar is (zie onderaan deze pagina).

Elke woning krijgt één parkeerplaats in de parkeergarage toegewezen. Ook is er gesproken over de mogelijke invulling van de commerciële ruimten. Van de deelnemers kregen we leuke suggesties die we graag verder willen onderzoeken. Heeft u nog een suggestie? Neem dan contact op met ons via info@denieuwekethelpoort.nl.

 

Planning, Proces en Bouwlogistiek

Iedereen werd bij de thematafel Planning, Proces en Bouwlogistiek meegenomen in de planning en het bouwproces van dNK. De planning is gebaseerd op de start van de bouw aan het eind van 2023. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Als de bouw eind 2023 start, zullen de woningen naar verwachting rond de zomer (2023) in de verkoop gaan. Het verhuurproces is afhankelijk van de toekomstige afnemer. Veel aanwezigen gaven aan zich zorgen te maken over het verkrijgen van een woning in dNK. Rond de zomer van 2023 wordt meer informatie over dit proces gedeeld.

Daarnaast zijn de deelnemers geïnformeerd over het bouwproces. De meeste overlast voor omwonenden zal tijdens heiwerk zijn (eerste fase van de bouw). Dit duurt circa 6 tot 8 weken. Voor, tijdens en na het heien worden metingen in de omgeving gedaan om te controleren of er schade is ontstaan door het heien. Voorafgaand aan de sloop en de start van de bouw vindt nogmaals een bijeenkomst plaats om hier meer informatie over te geven. De uitnodiging volgt te zijner tijd via de website. 

 

Samengevat

We kijken terug op een mooie communicatiebijeenkomst en willen iedereen bedanken voor hun belangstelling. De panelen van de bijeenkomst zijn onderaan deze pagina terug te vinden. Daarnaast zijn we op donderdag 9 februari a.s. aanwezig op het wijkoverleg.

 

Link naar panelen en voorkeur koop- of huurwoningen De Kethel

Link naar de panelen: Klik hier

Voor de 20 appartementen van De Kethel hebben we een poll uitgezet om erachter te komen waar de meeste vraag naar is. Je kan je voorkeur doorgeven via je account op www.denieuwekethelpoort.nl. Nadat je bent ingelogd, kun je je voorkeur doorgeven voor koop- of huurappartementen voor de 20 woningen van De Kethel. Stemmen kan links in het menu ‘Poll: koop of huur’. Heb je je nog niet aangemeld voor het project en daardoor nog geen account? Klik dan hier om je aan te melden.

Terug naar overzicht